Bảng Gía Áo Thun Trơn Ngọc Phú Quý

1/  Áo Thun Trơn Cổ Tròn Tay Cộc 35% Cotton

Xem đầy đủ màu sắc và size tại link : Áo Thun Trơn Cổ Tròn Tay Cộc 35% Cotton

Số Lượng Baby ( Size 1-2-3-4-5 ) XS S - M - L XL XXL XXXL
Từ 1 ==> 50 Cái 23 24 27 29 31 33
Từ 51 ==> 100 Cái 21 22 25 27 29 31
Trên 100 Cái 19 20 23 25 27 29
Trên 1000 Cái 18 19 22 24 26 28

2/ Áo Thun Tay Lỡ Trơn Cổ Tròn Freesize Cotton 35%

Áo Thun Tay Lỡ

Xem đầy đủ màu sắc và size tại : Áo Thun Trơn Cổ Tròn Freesize Tay Lỡ Cotton 35%

  Freesize 65kg Freesize 75kg
Từ 1 ==> 50 Cái 30 32
Từ 51 ==> 100 Cái 28 30
Trên 100 Cái 26 28
Trên 1000 Cái 25 27

3/ Áo Thun Trơn Cổ Tròn Freesize Tay Lỡ Tici

Xem đầy đủ màu sắc và size tại : Áo Thun Trơn Cổ Tròn Freesize Tay Lỡ Tici

  Freesize 75kg
Từ 1 ==> 50 Cái 41
Từ 51 ==> 100 Cái 40
Trên 100 Cái 39
Trên 1000 Cái 38


4/ Áo Thun Trụ Mè Cổ Sọc

Xem đầy đủ màu sắc và size tại : Áo Thun Trụ Mè Cổ Sọc

  S - M - L XL XXL XXXL
Từ 1 ==> 50 Cái 45 47 49 51
Từ 51 ==> 100 Cái 43 45 47 49
Trên 100 Cái 41 43 45 47
Trên 1000 Cái 40 42 44 46

5/  Áo Thun Trụ Cá Sấu Poly Thái 4 Chiều

Xem đầy đủ màu sắc và size tại : Áo Thun Trụ Cá Sấu Poly Thái 4 Chiều

  S - M - L XL XXL XXXL
Từ 1 ==> 50 Cái 52 54 56 58
Từ 51 ==> 100 Cái 50 52 54 56
Trên 100 Cái 48 50 52 54
Trên 1000 Cái 47 49 51 53

6/ Áo Hoodie Trơn KNT01

Xem đầy đủ màu sắc và size tại : Áo Hoodie Trơn KNT01

  Freesize 75kg
Từ 1 ==> 50 Cái 43
Từ 51 ==> 100 Cái 42
Trên 100 Cái 41
Trên 1000 Cái 39

 

7/  Áo Sweater Trơn - Nỉ Ngoại AST01

Xem đầy đủ màu sắc và size tại : Áo Sweater Trơn - Nỉ Ngoại AST01

  Freesize 65kg Freesize 75kg
Từ 1 ==> 50 Cái 54 55
Từ 51 ==> 100 Cái 53 54
Trên 100 Cái 52 53
Trên 1000 Cái 50 52

 

 

 

 

 

 

8/ Áo Croptop Trơn

Xem đầy đủ màu sắc và size tại : Áo Croptop Trơn

  Freesize 
Từ 1 ==> 50 Cái 27
Từ 51 ==> 100 Cái 26
Trên 100 Cái 25
Trên 1000 Cái 24